نخست

 روز یکشنبه هشتم ماه جون ، محفل شکوهمند ی به منظور یاد بود از شهدای گرانقدر راه آزادی افغانستان در
 بمناسبت بیست وهشتمین سالگردشهادت پرافتخارقهرمان ملی مجید کلکانی  مجید شهید برمیگردد  از آنروز سرد اواخر زمستان که مجید برای وعدۀ
چه روزگــا ر شیرینی ست ، نا زنیـننیشـکر ِ صدایت را بند بند می مَکندتا در آنقـندِ آزا دی نریخته
 به سرور آزاده گان عبدالمجید کلکانیتهمتن هیولای تهمتنصد  پدر  رستمستبر ِ بازوانتپاسبان ِ مرز بی مرزی  گلوی آذرخشیدر دل ِ شب
HAJAMASympathisanten der revolutionärenBewegung Afghanistansهواداران جنبش انقلا بی مردم افغانستان (هجاما)**************************************************تجاوز و جنایت در افغانستان سی ساله شد(  هفت و هشت
هژدهم جوزای سال١٣٨٧ خورشیدی مصادف است با بیست وهشتمین سالروزشهادت عبدالمجید کلکانی ، بنیانگذارورهبرسازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما) ورهبرجبهه ی متحد
    هموطنان دردمند وآزاده،  هژدهم جوزای  سال ۱۳۸۷ خورشیدی بیست وهشت سال ازعظمتِ به جا ماندنی  ِاعدام عبدالمجید کلکانی می گذرد.
به درگاه ِ اقیانوس برخیزماگر از تابش  ِ سنگ های جلیلآرامگاهی بر فراز بُلند ترین کوه ِ عالم بر افرازماگرمثنوی یادبودش
 عَمامید وپکُولید و چَپَـن گردید ... که سپتمبر طلابی را به تالاب ریخت     چَپـَن پوشـــیدکه سپتمبر پَکـُولی را به گنداب
چپ های افغانستان چرا اینقدر به خواب سنگین رفته اند؟به تاریخ 14 می 2008 در وئب سایت گفتمان، مضمونی تحت
نمونه یی از پاکی و خردمندی مجید شهید       شنیدم، اخیرا، برخی از دست اندر کاران وبسایت ( افغان-جرمن آن لاین
 دوستان من سامایی وشاعره نیستم. نوشته های عقابان راه مجید و دوستداران راه روانشاد مجید را که دروب سایت های
به شهید کلکانکتیبه دیواریافسانه ای عشق تو به تکرار نوشتنددر وصف قدت آیت بسیار نوشتند شور نظرت را به غزلپاره
بسمه تعلی دشمن نادان بُـلنـدت کرده است تقدیم به زنده یاد عبد المجید کلکانیای شهید راه آزادی،ای مظلوم وطنخواه،ای بندهء راستکار ونیکو
 بسمه تعلیبه شهدای راه آزادیتقدیم به زنده یاد مجید کلکانییاد تو چون ستاره ایشب زنده دار ِمهدر آسما ن خاطر
. .  . و "من بجای ابرهای تیره آفاق گریستم"بازهم خواب به مهمانی چشمانم نیامد. لشکربیداری ، سپاه شب را