نخست

 شبنامه "جاوید باد پیوند خون خلق ها و اقوام سراسر کشور" در ماه جوزا سال 1358 خورشیدی به قلم شهید
 این اعلامیه در سرطان سال 1358 خورشیدی به قلم زنده یاد عبدالمجید کلکانی نگاشته شده است.                                                                                                                        ( یادداشت رهروان)خلق قهرمان
                                      یادواره ی شهید عبدالقیوم " رهبر "      هنوز جامعه ی ما از تلاطم وتکانهای شدید چندین تجاوز دیو استعمار
                                                    به منا سبت سومین سالگرد شهادت  شهید  مجید                                رهبر شهید ساما.                               برگزیده از کتاب " نه !. .  این
 تجاوز و مقاومتازآوانیکه انسان این سازنده ی تاریخ پا به عرصه ی هستی گذاشت ، لحظه ای آرام نیاسود که
 گندم از گندم بروید جو ز جوبعد از پخش وانتشار"منشور مصالحه  ملی" مصوب 13 جنوری 2007 پارلمان  فرمایشی افغانستان ،
 . . . از ینجا از دل  تاریک  این  زندان  درد انگیز         شکستم  این  سکوت  تلخ                    تا  بار دگر
  سروده ا ی در بزرگداشت قیام 24 حوت1357 ش درهرات  شب است ، شام تیره ایوجغد حاکم زمین ،هوا چه سرد
                                                          بمناسبت روز سیاه ششم جدی 1358 ش روز تجاوز مسلحانه ی شوروی به افغانستان            چرخ گردون باز با  وارونگی 
نگاهی به سیاه روز هفت ثور وپیامدهای آن درسی سال گذشته  وقتی کرگسان با بال افسون د یو سرخ و نقاب
  "مه فشاند نور و سگ عوعو کندهر کسی بر خلقتی خود میتند "    از هژدهم جوزای 1359 ش
اهداء به جنبش مقاومت مردم افغانستان  و به یادبود سمبول مبارزه  و مقاومت عبدالمجید " کلکانی"   پـــــــژواک رعـــــــد            از کــــوهـــــپایـــه هـــای دور
(راجع به اوضاع سه دهء اخیرکشور عزیزمان افغانستان)ای خـدا! شد هـفـت ثـورودرد بی درمـا ن رسـیــد                         سـرنوشـت مُـلک مـا بر
           مسافر بی برگشت راه آزادی                               توای شکوه محبت تو ای طلیعه ی عشق              توای منادی وحدت توای زمینه ی عشق               رفتی
 ترا من پاس میدارمِ !به فکرت, ایده ات, با بینشت اخلاص میدارمتو با طرح دل آرایت برایم جلوه های بهتر
  گزارش مختصری از بازدید پربار ملالی جویا از هالند و بلژیک  (23 الی 29 می 2008)  برای رسانیدن فریاد مردم مظلوم افغانستان