نخست

به مناسبت چهل و یکمین سالروز شهادت عبدالمجید کلکانی.
سرگذشت «ویژه نامۀ شهید مجیدکلکانی » بسی تلخ و اندوهبار است. روزهای پایانی ماه سرطان سال ۱۳۶۰ خورشیدی بود. نادرعلی
«میر نعمت الله"حباب" فرزند میرعنایت الله"حباب" در سال ۱۳۳۶ شمسی در منطقۀ کوتۀ سنگی، شهر کابل دیده به جهان گشود.
درین نوشتار محور اصلی و محدودۀ بحث ، بررسی ساختار طبقات و اقشار اجتماعی در دو دهۀ پسیناست. ساختاری که
۸ جوزا مصادف است به سالروز جاودانگی شهید عبدالمجید کلکانی، بانی تفکر خط مشی مستقل ملی وانقلابی در کشور ما
به مناسبت تجلیل از «روز شهدای جنبش ملی و انقلابی افغانستان» که امسال مصادف است با چهلمین  سالروز شهادت مجید
ازموافقتنامۀ صلح آمریکا و گروه تروریستی طالبان اکنون مدتی گذشته است. ولی کوچکترین نشانه ای از صلح و آرامش را
آنچه در زندان هاي خلقي و پرچمي طي چهارده سال گذشته است، به تنهايي مي توانند، ديكتاتوري خونچكان حزب دموكراتيك
مطابق به اساسنامه مصوب اکتوبر 8102 و در مطابقت با حکم بند اول مادۀ 01 ، کنگرۀ مجمع هر سه
از قلم شاعر، نویسنده و منتقد ادبی سلطان سالار عزیزپور نبشته ای را خواندم با عنوان نویسندۀ این مقاله زنده
خوشحالم که کار صوتی ساختن جلد اول کتاب «رنجهای مقدس» به پایان رسید. متأسفانه کتاب های صوتی با وجود نیازی
اگر قادر به دریافت نسخه چاپ شده ی این کتاب نیستید شما می توانید کتاب رنج های مقدس را به
ولی پاسدار ناروی/ جون 2019 په رنځونوکی دی ډوب یم شپه او ورځ یم بیقراره هوسونه را نه ورک شول
حمل سال ۱۳۶۱ خورشیدی را بیاد می آورم. طبقۀ سوم کوته قلفی های بلاک سوم آنقدر مُزد ح م بود
شب یلدا بیا شادی بیاور برایم پیک شادابی بیاوربه کنج انجمن جمع گشته یارانکمی سنجد کمی شامی بیاوربوَد معروف به
اهمیت احیای کاریز ها در افغانستان اهمیت احیای کاریز ها در افغانستان