نخست

از کویِ عیاری تا کوره راهِ انقلاب
Read more.
نامه فرزند یک شهید
Read more.
امضای پیمان برای امنیت ما و یا خود شما !؟
Read more.
گزارش محفل یادبودِ شهید اشرف
Read more.
قاب زخمی
زخون خویش خطی میکشم به سوی شفق چه خوب عاشق این سرخی سرانجامم نوید فتح شبستان دهم به راهروان سرود
Read more.
پانزده زخم
بر سينه ام پانزده زخم دارم! دریده پانزده چاقوی دسته دار سینه ام را قلب ام هنوز می تپد، قلب
Read more.
عصر مترسک/عصر روشنفکر مفلوج
عصر مترسک/عصر روشنفکر مفلوج نویسنده : محمدشاه فرهود مرداب های الکل انبوه بی تحرک روشنفکران را به ژرفنای خویش کشیدند
Read more.
ریش سوم
چشمانت آنقدر گرم و خوش ربط اندکه    زند     درکنار    پازند اجاقی نمانده که انگشتانم را برای گلهای پیرهنت قوغ کنم
Read more.
شبنامۀ فاجعه است یا حماسه؟ در باره لست اعدامیان 1358
گـورخونیـن شهیـدان به تــو آوازدهـــدآتشی را که فروزان شده خاموش مکن   ازپانزده سال به اینسوماه عقرب سرآغازحماسه خونین رستاخیزمردم
Read more.
گل بوستان ما را پرپر کردند (بیاد شاهپور قریشی)
Read more.
متن سخنرانی نسیم رهرو به مناسبت تجلیل از “روز شهداء” در شهر اسن آلمان
 
Read more.
دعوت به برگزاری محفل بزرگداشت
   
Read more.
این ستاره ، مجیدِ ابر مرد و روز های با او بودن است.
  ” دور ، آنجا ، در آسمانِ اندوهبارِ زندگی ستاره ای بر رویم چشمک می زند و نوش می
Read more.
عزیز ! مرگت را باور ندارم
   
Read more.
ساما “عزیز”ش را از دست داد
Read more.
بیوگرافی داکتر عبدالیحیی عزیز
Read more.