نخست

  " دور ، آنجا ، در آسمانِ اندوهبارِ زندگی ستاره ای بر رویم چشمک می زند و نوش می
  ای بسیار کسانی که بر پُشتِ زمین زنده میدانیم و ایشان مردگانند و ای بسی کسانی که در شکم
  ای بسیار کسانی که بر پُشتِ زمین زنده میدانیم و ایشان مردگانند و ای بسی کسانی که در شکم
{AG}shohada/sama{/AG}
  لطفا کمی تامل نمایید تا این مطلب پی دی اف کاملا نمایان شود
دیپلوم انجنیر نجیب الله سروری هفتۀ گذشته از طریق اسکایپ( skype)  با یک تن از یارانِ با وفا ، که