نخست

  لطفا چند لحظه انتظار بکشید تا این مطلب "داونلود" شود! تشکر {pdf=https://www.rahrawan.com/images/pdf/Baharina_MFarhoed.pdf|100%|800} برای خواندن مطالبی که به شکل pdf
روشنفکری ما محصول جھل ِخانه زاد است.جھلی که در ھر نوع تفکر و روزمرگی ھای ما،بطریق آشکار و پنھان خود
آگاه ، انق"بی و ميھندوست افغانستان بود که ِ عمر عزيزش را وقف ِ زنده ياد محمد عارف مجيدی يکی
ِ عصر روز ھای پنجشنبه و جمعه ھا ، با بچه ھای ھم سن و سال مان ِ در پارک
https://www.youtube.com/watch?v=OcdEyLzBll8
{pdf=https://www.rahrawan.com/images/pdf/gulabi.pdf|100%|800}
بیا باهم بهارینه بیندیشیم ٤ اگر میترسی از واژه بزن فاژه که فاژه نازنینتر از بهاران است اگر میلرزی از
من كولي شكسته دلی بی هدف نيم كز راه رفته باز كشم پای خويش را يا آنكه از گزند ره