مـقالات

گرامیداشت از شهدای راه آزادی افغانستان در کانادا

 

روز یکشنبه هشتم ماه جون ، محفل شکوهمند ی به منظور یاد بود از شهدای گرانقدر راه آزادی افغانستان در شهر تورنتو ی کانادا دایر گردید . محفل مذکور از طرف خانواده های برخی از شهدا و دوستداران و هواداران  شهید مجید کلکانی بر گزار گردیده بود که درآن جمع بزرگی از هموطنان مقیم شهر تورنتو و حو مه ، تعدادی از دانشمندان آزادیخواه ایران مقیم تورنتو ، عده  ای از هوا داران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان ( ساما ) وسایر آزادی دوستان اعم از خانمها و آقایان اشتراک ورزیده بودند .
محفل ساعت 3 بعد از ظهر به گردانند گی جوان فعال (سلیم نوری ) با اعلام یک دقیقه سکوت به خاطر حرمت گزاری به روان شهدای بخون خفته ی میهن و معرفی سخنرانان آغاز  گردید .
آقای اسدالله حکیمی نخستین سخنران محفل بود که پیرامون شخصیت مبارزاتی دوبرادر شهید    ( مجید کلکانی و قیوم رهبر) ، رهبران  سازمان آزادیبخش مردم افغانستان  و اندیشه های آزادیخواهانه وضد استعماری آنها مفصلا صحبت نمود ه از دوستان و پیروان راه بر حق  شهدا تقاضا بعمل آورد تا طبق ارمان و افکار ملی و انقلابی آنان به پیش روند . 
آقای حکیمی در بخشی از صحبت هایش چنین گفت : ”  بین جوانمردی و عیاری که مجید به آن مجهز و معتقد بود تا لومپنیزم به اصطلاح کاکه نماهای ولگرد، دریا ها فاصله است که دشمنی خود را فقط با دشمنا ن مردم سمت و سو میداد و دیگران را نیز درین راه فرا میخواند. برای مجید ، به اصطلاح دشمنی های شخصی ، سمتی ، منطقه ای ، لسانی ، قومی ، مذهبی و . . . ، ابتذالات و یا توطیه هایی هستند که برای تفرقه و جدایی در بین مردم بکار گرفته میشوند تا مردم از وظایف اصلی که مبارزه ی ملی و طبقاتی است منحرف گردند. “
و در جای دیگری از صحبت هایش چنین افزود :  ” شهید مجید در تمام زند گی مبارزاتی اش به ظلم و ستم طبقات حاکمه ی وقت تن نداد، که به شیوه های پسندیده ی خودش علیه آن رزمید. زمانیکه هم کشورش مورد تجاوز اجنبی قرار گرفت، دیگر هیچ گونه اگر مگری را نپذیرفت  و معتقد بود که تجاوز به سر زمین، تجاوز به سرنوشت، تجاوز به ارزش های میهن و هم میهن ما، اگر مگر ندارد . ”
آقای حکیمی همچنان با تاکید روی این نکته که  ” . . . درست است که شهید مجید مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیسم  را کار توده ها میدانست و برای بسیج توده  به ایجاد جبهه متحد ملی افغانستان  با شرکت تمام نیرو های ملی و مستقل دست زد . حال هم اگر می بود در تشکیل جبهه  ضد ارتجاعی و ضد امپریالیستی از نیرو های مستقل و ملی پیشگام میشد و آنرا متناسب با شرایط امروز سازماندهی میکرد ” ، خواست  روی  حقانیت مبارزه و اندیشه ی انقلابی  مجید شهید تا کید نماید .
خانم خورشید عطایی شعری از روان شاد  زمانی را که پیرامون درد  های وطن ، استبداد طولانی رژیم سلطنتی  وبخصوص  نقش مبارزاتی  شهد پاکباز ( عبدالقیوم رهبر) علیه استبداد ، استعمار و ارتجاع سروده شده است ،  بخوانش گرفت .  خانم عطایی همچنان متذکر شد که روان شاد ( زمانی ) در زندگی اش  به موصوفه توصیه نموده بود تا سروده ی وی را با صدای خودش زمزمه کند .
سیامک ستوده نویسنده ، ژورنالیست و محقق ایران زمین مقیم تورنتو نیز در اطراف جوهر مبارزه  و ضرورت آن برای بقا در هر زمان و مکان صحبت نموده  افزود : ”  به هر کسی که در راه حصول آزادی و آزاد زیستن مبارزه میکند و شهید میشود ، باید حرمت گذاشت ، صرف نظر از خصوصیت فکری و اندیشواره گی او ”
  طی این محفل ،  خانم روحگل حشمت ، خاطراتش از زنده گی مبارزاتی ، گرفتاری و شهادت روان شاد سید کاظم( دادگر) برادر  خویش را بیان نموده  شعری را که اندرین زمینه سروده بود ، بخوانش گرفت که مورد استقبال حضار واقع گردید .
قاضی موسی هستی مدیر نشریه ی طنزی (بینام )  نیز ضمن یاد آوری از خصوصیات مبارزاتی بعضی از شهدا ی وطن و صحبت خودمانی و صمیمانه ، پارچه شعری را که در همین مورد سروده بود قرایت نمود که طرف  استقبال حضار واقع شد .
دکتر رحیم آذر یکی دیگر از اشتراک کننده گان بود که شعر زیبای حماسی بنام لاله ی خونین در  وصف مبارزات و پایداری های شهدای عزیز و وحدت مبارزاتی روشنفکران  کشور ما  را  با حرارت خاصی زمزمه نمود که در محفل طنین موثری داشت .
آقایان  نجیب ثاقب  و علی آغاشیرین  دو تن از زمره ی منسوبین جنبش انقلابی افغانستان نیز سروده های میهنی شان را طی این محفل بخوانش گرفتند که بیانگر احساسات نیک آنان در قبال حوادث تاریخی کشور و سر نوشت سرسپرده گان راه مردم  بود .
خانم نسرین پروانی  ، سروده ی انقلابی شاد روان ایوب ( نیزک ) یکی از شهدای سامایی بنام  یاد واره ی خون  را توام با احساسات وطپرستانه بخوانش گرفت  .  موصوفه  همچنان ، مقاله ی فشرده و پر محتوای  خانم نسرین معروفی را که بهمین مناسبت از آلمان فرستاده شده بود ، با شور خاصی تقدیم حضار نمود  که مورد توجه قرار گرفت .
خوانش مقاله ای  در دفاع از شخصیت والای مجید شهید و سایر شهدای میهن از طرف آقای عظیم نیلاب بخش پایانی محفل مذکور را تشکیل میداد .  وی طی مقاله اش افزود : ”  دهن کجی و بی احترامی از سوی ته مانده های استبداد و ارتجاع علیه مجید شهید هرگز نمیتواند از بزرگی این قهرمان ملی بکاهد “
در بخش اخیر برنامه ، آقای سلیم نوری ، ضمن ابراز تشکر از اشتراک هموطنان در محفل ، شعار های آتی را با صدای بلند  فریاد کرد :
زنده و جاوید باد یاد شهدای راه آزادی ، دموکراسی و ترقی اجتماعی در افغانستان و سراسر جهان !
زنده و پیروز باد مردم آزاده و زنجیر گسل افغانستان !
مرگ بر تجاوز گران و ایادی آنها !
خود فروخته ی آنها در سه دهه ی اخیرکشور !
پا ینده باد افغانستان !
در ختم محفل ، حاضرین به صرف  غذاییکه   از طرف خانواده های شهدا  و دوستداران این جان باخته گان راه مردمی تهیه شده بود ، دعوت شدند و محفل1 در ساعت 6 شام   با صمیمت خاصی پایان یافت .  

سودایی  از کانادا