صفحه ویژه مجید

 روایتی از دیار خورشید سال۱۳۵۷بود؛هنوز نیم دهه تلاش جهت وحدت اصولی حلقات پراگنده شده از جریان تحت رهبری "سازمان جوانان مترقی"
 مجید در ساختار اُسطورهاُسطوره همزاد شورآمیز انسان است ، اسطوره تکمیلۀ مرز اصیل میان واقعیت و رویا های ممکن و
   مدخل :این نبشته ، قسمت فشرده ای از یک نوشتۀ طـولانـی تر است که در برگیرنـدۀ برخی از حوادث،
 جوزا اون سکیزینچی کونی مناسبتی بیلن سوسیال امپریالیزم نینگ, سیویملی اولکه میز افغانستانگه قیلگن تجاوزی برچه بین المللی حقوق و برابرلیکلرنی
 شخصیت متعالی مجید و قهرمانی اوفرهنگ فلسفی (لالاند) ، چنین تعریفی از شخصیت ارائه میدارد :  " شخصی که خصایص
 مجید، مُحب میهن و محبوب هم میهن از کودکی تا شهادت :مجید در سال ۱۹۳۹ مطابق ۱۳۱۸ در قریۀ کلکان کوهدامن
 امپریالیسم از دیدگاه مجید 18 جوزای 1386 ش  بیست وهفتمین سالروزشهادت مجید کلکانی      با درود به روان پاک شهدای راه
 یک روز با مجید من در آن روز_ فراموش ناشدنی در ضمیرخویش حس عجیبی داشتم . در زیر چکمه های اشغالگران
 یــــا مــــرگ یــــا آزادیآسماِن مــقـــدس،پــــر از                                                                  جاودان باد نام آزاده پـیــشـمـرگان جنبش های آزادی خواهی                                       آشــوب                             وعدالت خواهی در
      لاله ء خو نین                به منا سبت سومین سالگرد شهادت  شهید  مجید رهبر شهید ساما. برگزیده از کتاب " نه !.
 گلی برفت که ناید به صد بهار دگرنوشتن پیرامون شخصیت شهید عبدالمجید کلکانی برای همچومنی سخت دشواراست. معرفی وشناساندن او
به آزاد مرد اندیشه و عمل                   زنده یاد مجید کلکانی                                                             پیام رستخیز تو آن روزی که میرفتی                        گل فریاد یارانت                        تمام خانه
به مناسبت بیست و نهمین سالگرد شهادت عبدالمجید کلکانیای پیام آور ای سالاردرجستجوی کشف توزمین میچرخدصداقت برآفتاب می نشینداوقیانوس ازچشم کهکشان
"کدامین نغمه می ریزد ،کدام آهنگ آیا می تواند ساخت ،طنین گامهای استواری را که سوی نیستی مردانه می رفتند؟طنین
 ارجگذاری شهید مجید به اصول تشکیلات خزان سال ۱۳۵۸ هجری شمسی بود. " شاگردِ "  مکتب خیانت و مزدوری ، "وفاداری"
 مجید در تلاطم مبارزه بر ضد توطئه ها ظاهرشاه که با آغاز اجرای آنچه از کاکاهاشم جلادش آموخته بود و به