صفحه ویژه مجید

جوزا اون سکیزینچی کونی مناسبتی بیلن

 

جوزا اون سکیزینچی کونی مناسبتی بیلن

 

سوسیال امپریالیزم نینگ, سیویملی اولکه میز افغانستانگه قیلگن تجاوزی برچه بین المللی حقوق و برابرلیکلرنی ایاغ آستیگه آلیش عمللری بیلن, کرملین تاج و تخت ایگه لری آرقه لی انترناسیونالیستی یاردمی عنوانی آستیده بجریلدی کیم اولکه میز تاریخی بوییچه آچیقگینه اینگ یمان تجاوزلردن بیری ایردی. اولر خواهلر ایدیلر کیم اولکه میز تقدیرینی اوز توپراق ساتر نوکرلرینی قدرتگه ییریشتیریش بیلن بیلله سه لر.

ایرکسیور اولوسیمیز روس تجاوزچی قشونی اوز نوکرلری, دیمک خلقیلر و پرچمیلرنی ایلگری سوریش بیلن اولکه توپراغیگه آدیم قوگنینی کوریب, ایرکسیورلیک و یورتسیورلیک تویغوسی بیلن یاو توغریسیده باش کوتریب, باتورلیک بیلن اوز آنه توپراغلری ایرکینلیگی و مستفللیگی نی اسرش اوچون کورشگه چیقدیلر و تجاوزچی یاولرنی نوکرلری بیلن قوشیب, کونلرینی قرا, ییمیشلرینی آغو و کیمیشلرینی کفنگه اوگیردیلر.

بو کورشلر باشلیغیده ایسه  یاروغ اویلاولی, بیلیملی و انقلابی کیشیلر ییر آلگن ایدیلر کیم ایشانچ و قورقمسلیک بیلن ایرکین و ایرکسیور کورشچن کیشیلرنی تیگره تاشلریگه ییغیش بیلن تجاوزچی غنیملرگه تیش سیندیرر جواب قیتردیلر.

متجاوز یاتلر ایسه بیلیملی انقلابیلر, باتورلر و نهایتده بیر ایرکسیور ایل توغریسیده قرار تاپگنلرینی انگلب, تورلی  قولده بار قوراللی امکاناتلریدن ایش آلیب, رحمسیزلیک بیلن اولرنی اوریب, یینچیب, اولدیریشگه باشله دیلر. هر نرسه کیم قوللریدن کیلردی ایمه دیلر. بو انقلابی, آزاده کیشیلر کوچلی ایشانچی ایردی کیم قان توکوچی دیولر توغریسیده توختب, اوزلریدن حماسه لر بره تیب, آچون خلقیگه اوزلرینی تانیتیب قویدیلر و اوز قیتمس, قتیغ اراده لری بیلن کورشلریگه دوام بیردیلر؛ بیراق جنایتچی روس و اونینگ توپراق ساتوچی نوکرلری بولرنینگ بو ایشانچ و قتیغ کورشچنلیکلریگه قایل قالیب, اوریب, یینچیب و اعدام گه قدر ایشلردن قول تارتمدیلر.

سیویملی یورتداشلر!

جوزا اون سکیزینچیسی شوندی بیر کوندیر کیم اولکه میز بیلیملی, چققان و انقلابی فرزندلری اولکه ایرکینلیگی توغریسیده بیرگن سوزلریگه توختب, اولکه و ایل ایرکینلیگی اوچون تیریکلیکدن بوتونلی کیچیب, کورشیب, جانلری باریچه اوزلرینی بایبیرمسدن یا ایرک یا اولوم دیب توردیلر. آنلر یاتلر یعنی روسلر و اولرنینگ قول اویینچاغلری, خلقیلر و پرچمیلر ایردیلر کیم ایل بوغزینی قتیغ بوغیب, ایرکسیورلیک تاووشینی چیقریشگه قویمسلیک اوچون اوریندیلر؛ بیراق باتور و آزاده اولوس مینگلرچه قیینچیلیکلرگه چیدب, تجاوزچیلرگه قرشی توخته دیلر.

جوزا اون سکیزینچیسی اولکه انقلابیلری کورشیش تاریخی بوییچه شوندی بیر کوندیر کیم مجیدلر, ملنگلر, سرمدلر, نیزکلر, سخی لر و مینگلرچه قهرمانلر اولکه ناموسی, توپراغی و مستقللیگینی اسرش اوچون قانلرینی توکیب, جانلرینی بیرگنلر.

بیز جوزا اون سکیزینچیسینی هردایم ایسده توتیب, اوشبو کوننی اولوغلش ضمنیده بو کونده شهادتگه ییریشگنلرنینگ یوللرینی دوام بیریشنی اوز بورچیمیز دیب سنه یمیز.

یشه سین افغانستان ایرکسیور اولوسی
اولوم تجاوزچیلر و همده اویاتسیز اوز یورتلرینی ساتیشگنلرگه

 

رضوانقل افغانستاندن    ۱۳٨٨ /  ۳/ ۱٨