صفحه ویژه مجید

هدیه
هدیه به مناسبت اولین سالگرد شهادتعبدالمجید کلکانیاثری از : زنده یاد عبدالقیوم رهبر این اثر در شمارۀ پنجم جریدۀ رهائی
بیشتر
مجید، آبروی اســــطوره ها…
    مجید، آبروی اســــطوره ها…                                        وقتی تو ، در پای دیوار لرزان تاریخ                                                                               فرو ریختی                                    از خاک
بیشتر
وبسایت “رهروان” یک ساله شد
  وبسایت “رهروان” یک ساله شد    هژدهم جوزای سال ۱۳۸۸ خورشیدی مصادف است با بیست و نهمین سالگرد شهادت
بیشتر
جاودانه
 (این نوشته قبلأ در محفلی که  به مناسبت بیست و ششمین سالگرد شهادت مجید برگزار شده بود ، قرائت گردیده است.)
بیشتر
انقلاب په زمزمو کې
  انقلاب په زمزمو کې مجیدآغا د افغانسان د خلکو یو رښتونی انقلابي رهبر وو او خپل ټول ژوند  یي
بیشتر
دیباچه‌یی از جاودان متنی برکتیبۀ آزادی
دیباچه‌یی از جاودان متنی برکتیبۀ آزادی مجید اسطورۀ ناتمام و پایان نایافتنی، جاودان متنی‌ست بر کتیبۀ آزادی. رها از انواعِ
بیشتر
ای پیام آور ای سالار
به مناسبت بیست و نهمین سالگرد شهادت عبدالمجید کلکانی ای پیام آور ای سالار   درجستجوی کشف توزمین میچرخدصداقت برآفتاب می
بیشتر
“زخون خویش خطی می کشم بسوی شفق”
 (این نبشته به مناسبت بیست و ششمین سالگرد شهادت مجید کلکانی تهیه شده است)   “زخون خویش خطی می کشم
بیشتر
یادی از پیوستگان به جاودانگی
  یادی از پیوستگان به جاودانگیشاد باد روان آنانیکه درجاده پر سنگ و خار و پر فراز ونشیب رهسپارستیغ آزادی شده
بیشتر
لاله ء خو نین
      لاله ء خو نین                 به منا سبت سومین سالگرد شهادت  شهید  مجید رهبر شهید ساما. برگزیده از کتاب ” نه
بیشتر
رزم مجید پیروز و شکوهمند باد
  رزم مجید پیروز و شکوهمند باد درسحرگــاهِ  شبِ   ديجور بــاز      ميسرايم قصه ای با سوز و ساز قصه ای
بیشتر
یــــا مــــرگ یــــا آزادی
                                       جاودان باد نام آزاده پـیــشـمـرگان جنبش های آزادی خواهی                                        وعدالت خواهی در مـسـیــرت تــــاریخ! یــــا مــــرگ یــــا آزادی آسماِن
بیشتر
روایتی از دیار خورشید
  روایتی از دیار خورشید  سال۱۳۵۷بود؛هنوز نیم دهه تلاش جهت وحدت اصولی حلقات پراگنده شده از جریان تحت رهبری “سازمان
بیشتر
مجید در ساختار اُسطوره
  مجید در ساختار اُسطوره اُسطوره همزاد شورآمیز انسان است ، اسطوره تکمیلۀ مرز اصیل میان واقعیت و رویا های
بیشتر
مجید قهرمانانه زیست و افسانه وار به جاودانگی پیوست
   مدخل :این نبشته ، قسمت فشرده ای از یک نوشتۀ طـولانـی تر است که در برگیرنـدۀ برخی از حوادث،
بیشتر
جوزا اون سکیزینچی کونی مناسبتی بیلن
  جوزا اون سکیزینچی کونی مناسبتی بیلن   سوسیال امپریالیزم نینگ, سیویملی اولکه میز افغانستانگه قیلگن تجاوزی برچه بین المللی
بیشتر