صفحه ویژه مجید

مجید، پدیدۀ بی تکرار تاریخ
از قلم شاعر، نویسنده و منتقد ادبی سلطان سالار عزیزپور نبشته ای را خواندم با عنوان نویسندۀ این مقاله زنده
Read more.
هدیه
هدیه به مناسبت اولین سالگرد شهادتعبدالمجید کلکانیاثری از : زنده یاد عبدالقیوم رهبر این اثر در شمارۀ پنجم جریدۀ رهائی
Read more.
مجید، آبروی اســــطوره ها…
    مجید، آبروی اســــطوره ها…                                        وقتی تو ، در پای دیوار لرزان تاریخ                                                                               فرو ریختی                                    از خاک
Read more.
وبسایت “رهروان” یک ساله شد
  وبسایت “رهروان” یک ساله شد    هژدهم جوزای سال ۱۳۸۸ خورشیدی مصادف است با بیست و نهمین سالگرد شهادت
Read more.
جاودانه
 (این نوشته قبلأ در محفلی که  به مناسبت بیست و ششمین سالگرد شهادت مجید برگزار شده بود ، قرائت گردیده است.)
Read more.
انقلاب په زمزمو کې
  انقلاب په زمزمو کې مجیدآغا د افغانسان د خلکو یو رښتونی انقلابي رهبر وو او خپل ټول ژوند  یي
Read more.
دیباچه‌یی از جاودان متنی برکتیبۀ آزادی
دیباچه‌یی از جاودان متنی برکتیبۀ آزادی مجید اسطورۀ ناتمام و پایان نایافتنی، جاودان متنی‌ست بر کتیبۀ آزادی. رها از انواعِ
Read more.
ای پیام آور ای سالار
به مناسبت بیست و نهمین سالگرد شهادت عبدالمجید کلکانی ای پیام آور ای سالار   درجستجوی کشف توزمین میچرخدصداقت برآفتاب می
Read more.
“زخون خویش خطی می کشم بسوی شفق”
 (این نبشته به مناسبت بیست و ششمین سالگرد شهادت مجید کلکانی تهیه شده است)   “زخون خویش خطی می کشم
Read more.
یادی از پیوستگان به جاودانگی
  یادی از پیوستگان به جاودانگیشاد باد روان آنانیکه درجاده پر سنگ و خار و پر فراز ونشیب رهسپارستیغ آزادی شده
Read more.
لاله ء خو نین
      لاله ء خو نین                 به منا سبت سومین سالگرد شهادت  شهید  مجید رهبر شهید ساما. برگزیده از کتاب ” نه
Read more.
رزم مجید پیروز و شکوهمند باد
  رزم مجید پیروز و شکوهمند باد درسحرگــاهِ  شبِ   ديجور بــاز      ميسرايم قصه ای با سوز و ساز قصه ای
Read more.
یــــا مــــرگ یــــا آزادی
                                       جاودان باد نام آزاده پـیــشـمـرگان جنبش های آزادی خواهی                                        وعدالت خواهی در مـسـیــرت تــــاریخ! یــــا مــــرگ یــــا آزادی آسماِن
Read more.
روایتی از دیار خورشید
  روایتی از دیار خورشید  سال۱۳۵۷بود؛هنوز نیم دهه تلاش جهت وحدت اصولی حلقات پراگنده شده از جریان تحت رهبری “سازمان
Read more.
مجید در ساختار اُسطوره
  مجید در ساختار اُسطوره اُسطوره همزاد شورآمیز انسان است ، اسطوره تکمیلۀ مرز اصیل میان واقعیت و رویا های
Read more.
مجید قهرمانانه زیست و افسانه وار به جاودانگی پیوست
   مدخل :این نبشته ، قسمت فشرده ای از یک نوشتۀ طـولانـی تر است که در برگیرنـدۀ برخی از حوادث،
Read more.