دکلمه

ما باور صبح را

دکلمه  :  خانم بلقیس فاقدانی
شعر   :  لیلا صراحت روشنی
بلقیس فاقدانی
{mp3}MaBawareSobh{/mp3}
منبع    :  انجمن زنان دموکرات افغانستان