دکلمه

به صدای شهید عبدالقیوم رهبر

دکلمه :  شهید عبدالقیوم رهبر
شعر :  زنده یاد محمد هاشم زمانی
{mp3}rahbar_diklema{/mp3}