دکلمه

برده ها و پرده ها

دکلمه  :  خانم بلقیس فاقدانی
شعر   :  نادر نادر پور
بلقیس فاقدانی
{mp3}BardaHaWaPardaHa{/mp3}
منبع    :  انجمن زنان دموکرات افغانستان