دکلمه

تاریکترین سرود

دکلمه   :  خانم بلقیس فاقدانی
شعر    :  لیلا صراحت روشنی
بلقیس فاقدانی
{mp3}TarikTarienSorod{/mp3}
منبع    :  انجمن زنان دموکرات افغانستان