دکلمه

فرهاد گشته ام

دکلمه  :  خانم بلقیس فاقدانی
شعر   : داود سرمد
شهید سرمد
{mp3}FarhadGashtaAm{/mp3}
منبع :  انجمن زنان دموکرات افغانستان