اندیشه های ماندگار

تسلیم طلبی در قلمرو مبارزه و بقاء
      تسلیم طلبی در قلمرو مبارزه و بقاء . . . انسان خود آگاهی است. او از خویشتن
بیشتر
از سراب تا سراب
   برای دریافت مطلب (pdf) روی عنوان کلک کنید از سراب تا سراب   ———————————————————————————————————————————–برای خواندن مطالبی که  به شکل pdf 
بیشتر
اعلامیه جبهه متحد ملی افغانستان
  فاجعه خونین هفت ثور١٣٥٧ امپریالیسم شرارت پیشه روس را پس ازدودهه تمهید غدارانه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ونظامی به دست
بیشتر
در سنگر اعتصاب ببر انقلاب خفته است
  خشم وانزجار عمیق مردم آزاده ما در برابر اشغال رهزنانه میهن عزیز ما توسط سوسیال فاشیسم جنبشهای اعتصابی دامنه داری
بیشتر
خروش رعد درپکتیا
  شام یکشنبه۱۴ دلو١٣٥۸ صاحب منصبان وعساکروطندوست قول اردو واقوام دلیرومجاهد پکتیا جهاد کبیرملی مارا باحماسه شورانگیزدیگری نوید بخش ترنمودند.
بیشتر
روس اشغالگر در سراشیب رسوایی وتباهی
   شامگاه شش جدی امپریالیسم جنایت پیشه روس، با اشغال نظامی عریان کشورما، “ببرک” این میهن فروش رسوارا به چاکری
بیشتر
فاجعه است یا حماسه؟
گـورخونیـن شهیـدان به تــو آوازدهـــدآتشی را که فروزان شده خاموش مکن   ازپانزده سال به اینسوماه عقرب سرآغازحماسه خونین رستاخیزمردم
بیشتر
جاوید باد پیوند خون خلقها واقوام سراسرکشور
 شبنامه “جاوید باد پیوند خون خلق ها و اقوام سراسر کشور” در ماه جوزا سال 1358 خورشیدی به قلم شهید
بیشتر
اعلامیه سازمان آزادیبخش مردم افغانستان
 این اعلامیه در سرطان سال 1358 خورشیدی به قلم زنده یاد عبدالمجید کلکانی نگاشته شده است.                                                                                                                        ( یادداشت رهروان) خلق
بیشتر