مقالات

عصر مترسک/عصر روشنفکر مفلوج نویسنده : محمدشاه فرهود مرداب های الکل انبوه بی تحرک روشنفکران را به ژرفنای خویش کشیدند
گـورخونیـن شهیـدان به تــو آوازدهـــدآتشی را که فروزان شده خاموش مکن   ازپانزده سال به اینسوماه عقرب سرآغازحماسه خونین رستاخیزمردم
  " دور ، آنجا ، در آسمانِ اندوهبارِ زندگی ستاره ای بر رویم چشمک می زند و نوش می
  ای بسیار کسانی که بر پُشتِ زمین زنده میدانیم و ایشان مردگانند و ای بسی کسانی که در شکم
  لطفا کمی تامل نمایید تا این مطلب پی دی اف کاملا نمایان شود
دیپلوم انجنیر نجیب الله سروری هفتۀ گذشته از طریق اسکایپ( skype)  با یک تن از یارانِ با وفا ، که