مـقالات,  مطالب تازه

دعوتنامه – به مناسبت بزرگداشت روز شهدای جنبش ملی و انقلابی کشور

کشور عزیز ما و مردم زحمتکش و ستمدیدۀ آن بیش از سه و نیم دهه است در محراق مناقشات و کشمکش های
بزرگترین قدرت های جهانی و منطقه قرار گرفته و