مـقالات,  مطالب تازه

چاپ کتاب “رنج های مُقدس” به منتظران مبارک باد!

آنچه در سلول‌های مرگ آفرینِ ریاست‌های چندین‌گانه خاد، ریاستِ امور تحقیق، زندان پلچرخی و در زندانهای ولایات بر اولادِ وطن گذشته است بالا‌تر از قیاس درد انگیز است.

https://www.rahrawan.com/images/pdf/Book.pdf