مـقالات

کلکانلیک مجید آغا برچه گه تیگیشلی دور

کلکانلیک مجید آغا برچه گه تیگیشلی دور

بو مقاله نینگ جوابیگه کیم اونده کلکانلیک شهید عبدالمجید نینگ کته و والا شخصیتیگه شرمسیزلیک بیلن تعرض و توهین بولگن, اوز تاسفیمیز نی بیلدیریش ضمنیده ایته میز کیم بونی بیتوچی سی و یا بو کیم افغان جرمن وبسایتی کیم غیر مسئوللیک بیلن بیر کیشی نینگ یازگن مقاله سیگه قول اوریب دور, اصلاً کلکانلیک مجید نینگ کیملیگی و اونینگ اولکن شخصیتی دن خبر سیز بولیب و کوزلریده حتی اونی تانیشلیک توانی هم یوق ایکن.
شهید مجید بیر تنیقلی و اوزیدن حماسه لر قویگن بیر قهرمان نینگ آتی دور کیم بو کبی انسانلر آغزیگه سیغمیدی. شهید مجید بیرینچی کیشی ایردی کیم مقاومت سنجاغی (بیرق)نی تجاوزچی و باسمه چی یات لر (روسلر) اوتروسیده کوتردی و اولکه ایرکینلیگی یولیده شهادت مرتبه سیگه ییریشدی.
شهید مجید اولکه سیورلیک, ایرکسیورلیک و انسانسیورلیک تختیگه تکیه قیلگن کیشی ایردی کیم استعمار و عدالتسیزلیک اوتروسیده مبارزه قیلردی. او نینگ یوره گی هردایم اوز ایل و اولوسی اوچون تلپینر ایردی. اگر مجید کبی اولوغ شخصیتلی کیمسه لردن باشقه بیر نیچه سناغی بیزلرده بولسه ایدی, اولکه بوندی قیینچیلیکلر گه قالمس ایدی.
بو کبی بیر ایزگو صفتلرگه ایگه بولگن اولکه و اولوس دیب جانی نی بیرگن کیشی نی توهین لش اویات ییری  و بو قهرمان کیشی گه اتهام باغلش نا جوانمردلیک نشانه سی دیر. بیز بو اویاتسیز لیک بیلن صادر بولگن واقعه نی نه یلغوز قتیغ قره لیمییز و بلکیم  ایستگه یمیز کیم بو عمل هر کیم دن صادر بولگن بولسه البته بیله میز کیم  افغان جرمن وبسایتی مسئوللری دن بو ناتوغری و ییرسیز سوز لر صادر بولگن,  اولوس دن عذر سوره سونلر. نیگه کیم مجید اولوس نینگ چین کونگولدن سیوگن و خدمتی نی قیلگن اوغلانلریدن بیری دور.
 افغان جرمن وبسایتی مسئوللری تمانیدن اوشیو بجریلگن ایش ژورنالیست لیک اصولیگه هم حتی قرشی توره دی کیم آنلر مجید آغا کبی بیر ملی شخصیت نینگ حقیده ناتوغری سوز لر نی ایتیش نی توزیب دورلر آنلر بو یازیقلری نی جبرانی اوچون حتما ایل دن عذر سوره سونلر.

 

رضوان قل  افغانستان دن  31/02/1387