مـقالات

یک معذرت درشت

 

یک معذرت درشت

قسمت اول مقالۀ  43 صفحه یی ” روشنفکر بی بدیل  ” از دوماه به این طرف در سایت هایی مانند :

Goftaman.com
Rahrawan.com
Farda.com

… به نشر رسیده است و از آنجا که در صفحۀ نهم مقاله یک اشتباه تکنیکی صورت گرفته است اینک من بدینوسیله آن اشتباه را تصحیح میکنم .
در نوشته آمده است : ” بقول شهید شمس الدین مجروح روشنفکر افغانی به موجودی گفته می شود که به کله بسوی مردم راه برود ” که اصلاً هدف شهید بهاوالدین مجروح بوده است و به اشتباه نام جناب شمس الدین مجروح آمده است .
قسمت دوم مقاله زیر نام ” روشنفکر شرطی ” خدمت  علاقه مندان این بحث تقدیم خواهد شد .

محمدشاه فرهود
هاگ -  هالند
27 جنوری 2009