صفحه ویژه مجید,  مـقالات

وحدت مردم ما پاد زهر توطيه های دشمنان افغانستان است

به مناسبت چهل و یکمین سالروز شهادت عبدالمجید کلکانی.