مـقالات

افسانه مجید در مطبوعات امپریالیسم روس

«میر نعمت الله”حباب” فرزند میرعنایت الله”حباب” در سال ۱۳۳۶ شمسی در منطقۀ کوتۀ سنگی، شهر کابل دیده به جهان گشود. دورۀ ابتدایی را در مکتب” محمود هوتکی” سپری کرد و بعد لیسۀ عالی حبیبیه را به پایان رساند.