آهنگ

آهنگ های انتخابی به صدای صفی وهاب


نوروزه  –  محمد هاشم زمانی

      Nauroza


دا زمونږ افغانستان وطن – شعر هاشم زمانی

      da_afghanistan_watan


دلم هوای پریدن به بوستان دارد عبدالقیوم رهبر

      KasiBaTarakTarikh


کون و مکان من تویی – عبدالقیوم رهبر

      KawnMakanMan


اختره مه رازه – عبدالقیوم رهبر

      da_afghanistan_watan


همه جا دوکان رنگ است –شعر رازق فانى

      safi_Dokan_Rang