آهنگ

آهنگ های انتخابی به صدای


همه جا دوکان رنگ است – شعر از رازق فانی

      صفی وهاب

اختره مه رازه – شعر از عبدالقیوم رهبر

      صفی وهاب

کون و مکان من تویی – شعر از عبدالقیوم رهبر

      صفی وهاب

دلم هوای پریدن به بوستان دارد – شعر از عبدالقیوم رهبر

      صفی وهاب

نوروزه – شعر از محمد هاشم زمانی

      صفی وهاب

دا زمونږ افغانستان وطن – شعر از محمد هاشم زمانی

      صفی وهاب