صفحه ویژه مجید,  مـقالات,  مطالب تازه

چرا از این روز تجلیل میکنیم ؟

۸ جوزا مصادف است به سالروز جاودانگی شهید عبدالمجید کلکانی، بانی تفکر خط مشی مستقل ملی وانقلابی در کشور ما ،
وجبهه متحد ملی افغانستان.