صفحه ویژه مجید

عنوان :  شاعر نه یمه شهیدهآواز   :  صفی وهابشعر   :  محمد هاشم زمانی {mp3}shayerNayomaShahida_SafiWahab_ahang{/mp3}
  مقاله ی حاضر در محفلی که بتاریخ هفتم ماه جون سال ۲۰۰۹میلادی  بمناسبت روز شهدا در شهر هملتون – کانادا
                    گزارشی از:بزرگداشت شهادت عبدالمجید کلکانی و روز شهدای جنبش  ملی - انقلابی افغانستان           به تاریخ 13.06.09 محفل باشکوهی به
 گزارش به روز یکشنبه هفتم ماه جون 2009 میلادی،  محفلی بخاطربزرگداشت از روز شهدای راه آزادی افغانستان ، از طرف هواداران
عنوان :  شاعر نه یمه شهیدهآواز   :  صفی وهابشعر   :  محمد هاشم زمانی {mp3}shayerNayomaShahida_SafiWahab_ahang{/mp3}