مـقالات,  مطالب تازه

تسلیت نامۀ وبسایت رهروان

۲۷ اپریل ۲۰۱۶

 ستارۀ تابناک دیگری در دل آسمان غم آلود وطن فرو خفت. در ۲۱ اپریل امسال، قلب امین سیماب در اثر سکتۀ قلبی برای ابد از تپش بازماند. جوان درد مندی که سالهای متمادی بخاطر  استقلال،آزادی و عدالت  اجتماعی،  دلیرانه مبارزه کرد و در مسایل مختلفۀ سیاسی و فرهنگی، پژوهش نمود، مقاله نوشت و مجله و جریده بیرون داد. هیأت تحریریۀ وبسایت رهروان، نبود امین سیماب را برای مردم افغانستان یک ضایعۀ عظیم دانسته و برای خانوادۀ سیماب و اهل فرهنگ، مراتب تسلیت خویش را ابراز میدارد.

 

هیأت تحریریۀ رهروان